Dữ liệu biên mục
Leader00968nam 92200325 a 4500
001USSHL150241608
003VRT
00520110915152400.0
008110607s2007    vm            000   vie d
020##$c32000.00 VNĐ
039$a201109151524$bnthai$c201107281501
041##$avie
0821#$a410 $214 ed.
084##$aV100 $bGI-108T $2BBK
1001#$aHoàng, Dũng
24510$aGiáo trình dẫn luận ngôn ngữ học / $cHoàng Dũng, Bùi Mạnh Hùng
260##$aHà Nội : $bĐại học Sư phạm Hà Nội, $c2007
300##$a189 tr. ; $c24 cm.
500##$aĐTTS ghi : Bộ giáo dục và đào tạo. Dự án đào tạo giáo viên THCS
504##$aTài liệu tham khảo tr. 185-187
541##$aTặng
650#4$aNgôn ngữ học $xDẫn luận $vGiáo trình
653##$aNgôn ngữ
7001#$aBùi, Mạnh Hùng
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=374320
950| La Thi Thanh Phung_dulieu, 7/8/2015 9:17:38 AM| La Thi Thanh Phung_dulieu, 7/8/2015 9:35:26 AM
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)