Dữ liệu biên mục
Leader00772nam 92200277 a 4500
001USSHL150241601
003VRT
00520150619161500.0
008041025s1995    vm                  vie||
020##$c21000.00 VND
041##$avie
080##$a34(V):50 $2VNUDC19
084##$aS69(1)56:B1 $bC101Q $2BBK
1101#$aBộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
24510$aCác quy định pháp luật về môi trường. $nT.1 /$cBộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
260##$aHà Nội : $bChính trị Quốc gia Hà Nội, $c1995
300##$a307 tr. ; $c19 cm.
650#4$aLuật môi trường
653##$aMôi trường
653##$aPháp luật
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=374311
950| La Thi Thanh Phung_dulieu, 7/6/2015 3:55:42 PM
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)