Dữ liệu biên mục
Leader00546nam a2200205 p 4500
001USSHL150241059
0410$avie
0821$a155 $214 ed.
084$aY95 $bB103G $2BBK
1001$aNguyễn, Ánh Hồng
24510$aBài giảng tâm lý học lứa tuổi : $bbài giảng : lưu hành nội bộ / $cNguyễn Ánh Hồng
260$a[K.đ : $bK.Nxb., $c19??]
300$a79 tr
516##$aKhông có bản giấy
650#4$aTâm lý học lứa tuổi $vBài giảng
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=373995
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)