Dữ liệu biên mục
Leader00653nam a2200217 p 4500
001USSHL150241058
0410$avie
0821$a500 $214 ed.
084$aB1 $bB103G $2BBK
1001$aLê, Trọng Hiếu, $cThS., $egiảng viên
24510$aBài giảng môn khoa học trái đất / $cLê Trọng Hiếu
260$aTp. Hồ Chí Minh : $bTrường Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Nông học, $c2009
300$a177 tr
516##$aKhông có bản giấy
650#4$aKhoa học trái đất $vBài giảng
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=373994
950| La Thi Thanh Phung_dulieu, 1/28/2015 9:47:41 AM
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)