Dữ liệu biên mục
Leader00975nam 92200313 a 4500
001USSHL140240261
003VRT
00520140916144100.0
008041025s1957    vm                  vie||
039$a201409161441$bltyen$c201409161440$dltyen
041##$avie
080##$a9(V)14/16 $2VNUDC19
084##$aP3(1)5 $bC102M $2BBK
24500$aCách mạng cận đại Việt Nam. $nT.XI, $pCao trào đấu tranh tiền khởi nghĩa / $cTrần Huy Liệu, Văn Tạo biên soạn
260##$aHà Nội : $bVăn Sử Địa, $c1957
300##$a149 tr. ; $c15 cm
4901#$aTài liệu tham khảo lịch sử
650#4$aLịch sử cận đại $zViệt Nam
651#4$aViệt Nam $xLịch sử $yThời cận đại
653##$aCận đại
7000#$aVăn Tạo,$ebiên soạn.
7001#$aTrần, Huy Liệu, $ebiên soạn
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=372275
950| La Thi Thanh Phung_dulieu, 11/12/2014 10:22:48 AM| La Thi Thanh Phung_dulieu, 11/12/2014 10:50:05 AM
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)