Dữ liệu biên mục
Leader00797nam a2200241 p 4500
001USSHL140239779
0411$avie $heng
08214$a025.43 $214 ed.
084$aU736.24 $bKH513P $2BBK
1001$aDewey, Melvil, $d1851-1931
245$aKhung phân loại thập phân Dewey và bảng chỉ mục quan hệ : $bấn bản 23. $nT.4, $pBảng chỉ mục quan hệ / $cMelvil Dewey biên soạn ; Joan S. Mitchell ... [và những người khác] biên tập
24603$aDDC 23
260$aHà Nội : $bThư viện Quốc gia Việt Nam, $c2013
300$a1020 tr.
650#4$aClassification, Dewey decimal
650#4$aKhung phân loại Dewey
7001$aMitchell, Joan S.
710#2$aThư viện Quốc gia Việt Nam.
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=371880
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)