Dữ liệu biên mục
Leader00676nam a2200229 p 4500
001USSHL140236617
041##$avie
0821#$a895.922 $214 ed.
084$aV5(1)-3 $bV308N $2BBK
1001#$aPhạm, Thế Ngũ
24510$aViệt Nam văn học sử giản ước tân biên : $bsách tham khảo. $nT.II, $pVăn học lịch triều : Việt văn / $cPhạm Thế Ngũ
260$aĐồng Tháp : $bNxb. Đồng Tháp, $c1997
300$a598 tr
516##$aKhông có bản giấy
650#7$aVăn học Việt Nam $xLịch sử và phê bình $zViệt Nam. $2btđcđtvkhth
653##$aVăn học sử
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=370417
990$aTVKHTH
900 True
911 Đỗ Thị Thanh Vân_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)