Dữ liệu biên mục
Leader00710nam a2200253 p 4500
001USSHL140236578
041$avie
0821$a701.094 $214 ed.
084$aW03 $bM600H $2BBK
1001$aNguyễn, Phúc, $cPTS.
24510$aMỹ học Tây Âu thế kỷ XIX-XX : $bnhững bài giảng
260$aTp. Hồ Chí Minh : $bTrường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh, $c1994
300$a234 tr
60014$aHegel, Friedrich, $d1770-1831
60014$aTaine, Hyppolyte, $d1828-1893
650#4$aMỹ học $zTây Âu $yThế kỷ XIX-XX
653$aMỹ học MácXít
653$aNghệ thuật
653$aTriết học
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=370384
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)