Dữ liệu biên mục
Leader00929nam a2200277 p 4500
001USSHL140236576
041##$avie
0821#$a333.9 $214 ed.
084$aB13 $bM452T $2BBK
1001#$aPhạm, Ngọc Đăng
24510$aMôi trường không khí : $blý thuyết cơ bản, ô nhiễm bụi, ô nhiễm khí độc hại, ô nhiễm nhiệt, biến đổi khí hậu, ô nhiễm tiếng ồn, nguy cơ hiểm họa môi trường và các biện pháp xử lý giảm thiểu ô nhiễm / $cPhạm Ngọc Đăng
250##$aTái bản có sửa chữa và bổ sung
260##$aHà Nội : $bKhoa học kỹ thuật, $c2003
300$a433 tr
516##$aKhông có bản giấy
650#7$aÔ nhiễm $xKhía cạnh môi trường $zViệt Nam. $2btđcđtvkhth
653##$aÔ nhiễm môi trường khí
653##$aÔ nhiễm tiếng ồn
653$aBảo vệ môi trường
653##$aMôi trường không khí
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=370352
990$aTvkhth
900 True
911 Đỗ Thị Thanh Vân_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)