Dữ liệu biên mục
Leader00670nam a2200229 p 4500
001USSHL130234283
041$avie
084$aP52(4It) $b $2BBK
24500$aItaly : $bđối thoại giữa các nền văn hoá / $cTrịnh Huy Hóa biên dịch
260$aTP. Hồ Chí Minh : $bTrẻ, $c2004
300$a186 tr
516##$aKhông có bản giấy
651#7$aItalia $xĐời sống xã hội và tập quán. $2btđcđtvkhth
651#7$aItalia $xMô tả và du lịch. $2btđcđtvkhth
651#7$aItalia $xVăn minh. $2btđcđtvkhth
7001$aTrịnh, Huy Hóa, $ebiên dịch
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=368069
990$aTVKHTH
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)