Dữ liệu biên mục
Leader01140nam 92200361 a 4500
001USSHL130233783
003VRT
00520130308161000.0
008041025s1997    vm|                 vie||
020##$c17500.00 VND
039$a201303081610$bltyen$c200808141628$dptluong
041##$avie
080##$a15 $2VNUDC19
0821$a150 $214 ed.
084##$aY93 $bT120L $2BBK
1001#$aPhạm, Minh Hạc, $echủ biên
24510$aTâm lí học : $bđã được hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường CĐSP toàn quốc / $cPhạm Minh Hạc chủ biên ; Phạm Hoàng Gia, Trần Trọng Thủy, Nguyễn Quang Uẩn
250##$aTái bản lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung
260##$aHà Nội : $bGiáo dục, $c1997
300##$a244 tr
541##$cMua
650#7$aTâm lý học $xPhương pháp luận. $2btđcđtvkhth
653##$aTâm lý
653##$aTâm lý học
7001#$aNguyễn, Quang Uẩn
7001#$aPhạm, Hoàng Gia
7001#$aTrần, Trọng Thủy
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=367850
950| La Thi Thanh Phung_dulieu, 4/5/2013 1:49:12 PM
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)