Dữ liệu biên mục
Leader01001nam a2200301 p 4500
001USSHL130233308
041$avie
084$aV5(1) $bH466T $2BBK
1001$aĐinh, Gia Khánh, $echủ biên
24510$aHợp tuyển thơ văn Việt Nam. $nT.2, $pVăn học thế kỷ X - thế kỷ XVII / $cĐinh Gia Khánh chủ biên ; Bùi Văn Nguyên, Nguyễn Ngọc San sưu tầm ; Ngô Lập Chi, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Sỹ Lâm
250$aIn lại lần hai có sửa chữa bổ sung
260$aHà Nội : $bVăn học, $c1976
300$a960 tr
516##$aKhông có bản giấy
650#4$aPhê bình văn học
650#4$aVăn học Việt Nam
653$aBình luận văn học
7001$aBùi, Văn Nguyên, $esưu tầm, tuyển dịch
7001$aNgô, Lập Chi, $ecộng tác
7001$aNguyễn, Ngọc San, $esưu tầm, tuyển dịch
7001$aNguyễn, Sỹ Lâm, $ecộng tác
7001$aNguyễn, Văn Huyên, $ecộng tác
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=367620
950| La Thi Thanh Phung_dulieu, 2/19/2013 7:41:15 AM
990$aTVKHTH
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)