Dữ liệu biên mục
Leader00562nam a2200205 p 4500
001USSHL120233019
041$avie
084$aO59(31) $bNH556S $2BBK
1101$aViện Hàn Lâm học Liên Xô. $bViện Nghiên cứu Xã hội học
24510$aNhững cơ sở nghiên cứu xã hội học / $cViện Hàn Lâm học Liên Xô
260$aMát-xcơ-va : $bTiến bộ, $c1988
300$a544 tr
516##$aKhông có bản giấy
650#4$aXã hội học $xNghiên cứu
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=367228
990$aTVKHTH
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)