Dữ liệu biên mục
Leader00596nam a2200241 p 4500
001USSHL120232131
041$avie
0821$a495.17 $214 ed.
084$aV172.11 $bC460S $2BBK
1001$aNgô, Đức Thọ
24510$aCơ sở văn bản học Hán Nôm / $cNgô Đức Thọ, Trịnh Khắc Mạnh
260$aHà Nội : $bKhoa học Xã hội, $c2006
300$a432 tr.
516##$aKhông có bản giấy
650#4$aHán Nôm
650#4$aVăn bản học
7001$aTrịnh, Khắc Mạnh
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=367006
950| La Thi Thanh Phung_dulieu, 11/14/2012 9:29:11 AM
990$aTVKHTH
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)