Dữ liệu biên mục
Leader00838nam 92200289 a 4500
001USSHL120229911
003VRT
00520091013101500.0
008080407s2008    vm a          000 0 vie d
020##$c37000.00 VNĐ
039$a200910131015 $bdtpchi $c200808201601 $dvtgiang
041##$avie
0821#$a307.76 $214 ed.
084##$aO55.661 $bPH110T $2BBK
1001#$aĐào, Hoàng Tuấn, $cTS.
24510$aPhát triển bền vững đô thị : $bnhững vấn đề lý luận và kinh nghiệm của thế giới / $cĐào Hoàng Tuấn
260##$aHà Nội : $bKhoa học Xã hội, $c2008
300##$a335 tr.
541##$aMua
650#4$aĐô thị học $xXây dựng và phát triển
653$aPhát triển bền vững
653$aQuy hoạch đô thị
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=365701
950| Đỗ Thị Thanh Vân_dulieu, 1/31/2012 3:24:28 PM
900 True
911 Đỗ Thị Thanh Vân_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)