Dữ liệu biên mục
Leader00724nam a2200253 p 4500
001USSHL110229620
041$avie
0821$a658.3 $214 ed.
084$aQ524 $bQU105T $2BBK
1000$aHải Minh
24510$aQuản trị nhân sự theo cung cách Nhật Bản / $cHải Minh biên soạn
246$aQuản trị nhân sự theo cung cách Nhật Bản (the personel management and niphon nationalism ethost)
260$aTp. Hồ Chí Minh : $bViện khoa học xã hội, $c1993
300$a78 tr. ; $c20 cm.
500##$aLưu hành nội bộ
650#4$aQuản lý nhân sự
653$aKinh tế
653$aNhật Bản
653$aQuản lý kinh tế
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=365612
900 True
911 Lê Quốc Khiêm
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)