Dữ liệu biên mục
Leader00738nam a2200253 p 4500
001USSHL110229619
041$avie
082$a658.3 $214 ed.
084$aQ524 $bQU105T $2BBK
1001$aTrần, Kim Dung
24510$aQuản trị nguồn nhân lực = $bhuman resource management / $cTrần Kim Dung
246$aHuman resource management
250$aTái bản lần thứ ba, có bổ sung
260$aHà Nội : $bThống kê, $c2003
300$a371 tr. ; $c24 cm.
650#7$aNguồn nhân lực $xQuản lý $2btđcđ
653$aNhân sự
653$aQuản trị
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=365610
950| Lê Quốc Khiêm, 12/16/2011 10:28:54 AM| Lê Quốc Khiêm, 12/16/2011 10:30:26 AM| Lê Quốc Khiêm, 12/16/2011 1:32:48 PM
900 True
911 Lê Quốc Khiêm
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)