Dữ liệu biên mục
Leader00830nam 92200313 4500
001USSHL110229085
003VRT
00520070518160400.0
008041025s1989    vm|                 vie||
039$a200705181604 $bVLOAD $c200705101745 $dVLOAD
041##$avie
0821#$a338.952 $214 ed.
084##$aQ9(5N1)-07 $bM314V $2BBK
1001#$aJohnson, Chalmers
24510$aMITI và sự thần kỳ Nhật Bản. $nT.3 / $cChalmers Johnson
260##$aHà Nội : $bViện kinh tế thế giới, $c1989
300##$a160 tr.
541##$cMua
650#4$aKinh tế $xChính sách phát triển $zNhật Bản
653##$aChính sách
653##$aJapan
653##$aKinh tế
653##$aNhật Bản
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=365382
950| Đỗ Thị Thanh Vân_dulieu, 11/10/2011 3:43:05 PM
900 True
911 Đỗ Thị Thanh Vân_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)