Dữ liệu biên mục
Leader00968nam a2200241 p 4500
001USSHL110228268
041$avie
0821$a327.2 $2214 ed.
084$aR4(2)9 $bB100M $2BBK
1101$aTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh. $bKhoa Đông Phương học
24510$a30 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản : kết quả & triển vọng : $bkỷ yếu Hội thảo khoa học / $cTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Đông Phương học
260$aTp. Hồ Chí Minh : $bNxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, $c2004
300$a398 tr. ; $c27 cm.
650#7$aQuan hệ quốc tế $xLịch sử $2btđcđ
653$aChính tri học
653$aKỷ yếu
653$aQuan hệ văn hóa
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=364593
950| Lê Quốc Khiêm, 5/13/2011 2:08:05 PM| Lê Quốc Khiêm, 5/17/2011 3:01:19 PM| La Thi Thanh Phung_dulieu, 5/17/2011 3:51:44 PM| Lê Quốc Khiêm, 5/17/2011 3:55:37 PM| Lê Quốc Khiêm, 10/17/2011 11:16:44 AM| Lê Quốc Khiêm, 10/17/2011 11:17:18 AM
900 True
911 Lê Quốc Khiêm
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)