Dữ liệu biên mục
Leader00710nam a2200241 p 4500
001USSHL110227954
041$avie
0821$a321 $214 ed.
084$aR2(5) $bC101Q $2BBK
1001$aHoàng, Văn Việt
24510$aCác quan hệ chính trị ở phương Đông : $blịch sử và hiện tại / $cHoàng Văn Việt
260$aTp. Hồ Chí Minh : $bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, $c2007
300$a205 tr. ; $c21 cm.
651#7$aPhương Đông $xChính trị và chiến tranh $2btđcđ
653$aChính trị học
653$aChính trị thế giới
653$aQuan hệ quốc tế
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=364409
950| Lê Quốc Khiêm, 4/20/2011 2:36:54 PM| Lê Quốc Khiêm, 5/17/2011 3:58:20 PM
900 True
911 Lê Quốc Khiêm
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)