Dữ liệu biên mục
Leader01832nam 92200457 a 4500
001USSHL100227141
003VRT
00520100813101900.0
008100813s2007    vm            000 0 vie d
039$a201008131019 $bnthai $c201008131010 $dnthai
041##$avie
0821#$a803 $214 ed.
084##$aZ21:V5(575) $bT550Đ $2BBK
1001#$aPhan, Thu Hiền
24510$aTừ điển văn học Phương Đông (tác gia, tác phẩm, thuật ngữ) : $bđề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM. $nT.1 / $cPhan Thu Hiền ... [và những người khác]
260##$aTp. Hồ Chí Minh : $bTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, $c2007
300##$a988 tr. ; $c29 cm. + $eCD-ROM
650#4$aVăn học $xTừ điển $zPhương Đông
653##$aTừ điển văn học
653##$aThuật ngữ
7000#$aÁi Tiên, $ecộng tác viên
7000#$aAn Nhiên, $ecộng tác viên
7000#$aHoàng Long, $ecộng tác viên
7000#$aThanh Tâm, $ecộng tác viên
7000#$aThu Hương, $ecộng tác viên
7001#$aĐào, Thị Diễm Trang, $ecộng tác viên
7001#$aĐỗ, Thu Hà, $cPGS-TS., $etham gia
7001#$aĐoàn, Lê Giang, $cPGS-TS., $etham gia
7001#$aNguyễn, Đức Ninh, $cGS-TS., $etham gia
7001#$aNguyễn, Đình Phức, $cTS., $etham gia
7001#$aNguyễn, Thị Bích Hải, $cPGS-TS., $etham gia
7001#$aNguyễn, Thị Mai Liên, $cTS., $etham gia
7001#$aPhan, Phụng Thị Hiền, $ecộng tác viên
7001#$aTrần, Lê Hoa Tranh, $cTS., $etham gia
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=363828
950| Đỗ Thị Thanh Vân_dulieu, 12/15/2010 1:41:55 PM| Đỗ Thị Thanh Vân_dulieu, 12/15/2010 1:43:43 PM| Đỗ Thị Thanh Vân_dulieu, 12/15/2010 1:44:20 PM| Đỗ Thị Thanh Vân_dulieu, 12/15/2010 1:45:38 PM| Đỗ Thị Thanh Vân_dulieu, 12/15/2010 2:08:20 PM
956$a16500$e1$fMicrosoft Word Document
900 True
911 Đỗ Thị Thanh Vân_dulieu
925 F
926 0
927 BC
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)