Dữ liệu biên mục
Leader01055nam 92200349 a 4500
001USSHL100226958
003VRT
00520080925094400.0
008080925s2008    vm            000 0 vie d
039$a200809250944$batttam
041##$avie
0821#$a959.7 $214 ed.
084##$aP3(1N) $bL557S $2BBK
24500$aLược sử vùng đất Nam bộ - Việt Nam / $cVũ Minh Giang chủ biên ; Nguyễn Quang Ngọc, Lê Trung Dũng, Cao Thanh Tân, Nguyễn Sĩ Tuấn biên soạn
250##$aIn lần thứ 2
260##$aH. : $bThế giới, $c2008
300##$a146 tr. ; $c21 cm.
541##$aTặng
650
651$aViệt Nam $xLịch sử $zViệt Nam $zNam Bộ
653##$aLịch sử
653##$aNam Bộ
7001#$aCao, Thanh Tân, $cTS., $ebiên soạn
7001#$aLê, Trung Dũng, $cTS., $ebiên soạn
7001#$aNguyễn, Quang Ngọc, $cTS., $ebiên soạn
7001#$aNguyễn, Sĩ Tuấn, $cTS., $ebiên soạn
7001#$aVũ, Minh Giang, $cGS TSKH., $echủ biên
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=363751
950| La Thi Thanh Phung_dulieu, 12/3/2010 11:22:10 AM
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)