Dữ liệu biên mục
Leader00779nam 92200289 a 4500
001USSHL100222549
003VRT
00520080828105600.0
008080827s2007    vm            000 1 vie d
020##$c14000.00VND
039$a200808281056$blhhue
0410#$avie
0821#$a959.7 $214 ed.
084##$aP3(1)-6 $bL302S $2BBK
1001#$aTrần, Thị Mai
24510$aLịch sử bang giao Việt Nam - Đông Nam Á / $cTrần Thị Mai
260##$aTp. Hồ Chí Minh : $bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, $c2007
300##$a250 tr. ; $c21 cm.
541##$amua
650$aĐông Nam Á
650$aViệt Nam
650#4$aLịch sử ngoại giao
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=358483
900 True
911 Administrator
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)