Dữ liệu biên mục
Leader00633nz a2200253n 4500
001USSHL0000206587
041##$avie
0821$a959.7 $214 ed.
084$aP3(1)0 $bV308N $2BBK
1001$aTrần, Trọng Kim
24510$aViệt Nam sử lược / $cTrần Trọng Kim
260$aTp. Hồ Chí Minh : $bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, $c2005
300##$a573 tr. ; $c21 cm.
516##$aKhông có bản giấy
582$a45818.pdf
650#4$aLịch sử Việt Nam
653$aLịch sử
653$aViệt Nam
856##$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=338773
950| Lê Quốc Khiêm, 8/21/2012 4:13:57 PM
987##KCN
900 False
911 ::Lê Quốc khiêm
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)