Dữ liệu biên mục
Leader00841nam 92200301 4500
001USSHL090160030
003VRT
00520090604082100.0
008041025s2002    vm|                 vie||
020##$c84000.00 VND
039$a200906040821$bltyen$c200708140751$dvtmtho
041##$avie
080##$a33(V).0 $2VNUDC19
084##$aQ9(1)32 $bH103M $2BBK
1001#$aVũ, Trọng Khải
24510$aHai mô hình kinh tế và sự đổi mới kinh tế qua thực tiễn phát triển nông nghiệp ở Việt Nam / $cVũ Trọng Khải
260##$aH. : $bChính trị Quốc gia, $c2002
300##$a609 tr. ; $c24 cm.
541##$cMua
653##$aKinh tế
653##$aMô hình kinh tế
653##$aPhân tích kinh tế
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=292394
950| Nguyễn Thành Trung, 9/23/2021 11:14:56 AM
900 True
911 ltyen
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)