Dữ liệu biên mục
Leader00738nam 92200289 4500
001USSHL080156764
003VRT
00520080724170500.0
008041025s1969    vm|                 vie||
039$a200807241705$blhhue
041##$avie
080##$a298(V)$2VNUDC19
084##$aP52(1)-7$bN257C$2BBK
1001#$aToan, Ánh
2450#$aNếp cũ - tín ngưỡng Việt Nam.$nQuyển thượng /$cToan Ánh.
260##$aTp. Hồ Chí Minh :$bNxb. Tp. Hồ Chí Minh,$c1991.
300##$a432 tr. ;$c21 cm.
541##$cMua
653##$aTôn giáo
653##$aTín ngưỡng
653##$aViệt Nam
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=289244
900 True
911 Administrator
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)