Dữ liệu biên mục
Leader00465nam a2200181 p 4500
001USSHL080152253
041$avie
1001$aTrần, Văn Hiến Minh
24510$aThượng đế học / $cTrần Văn Hiến Minh
260$aSài Gòn : $bRa Khơi, $c1956
300$a30 ; $c20 cm.
653$aGiáo lý thần học
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=275148
956$a7695$e1$fMicrosoft Word Document
900 False
911 nguyen hien chuong
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)