Dữ liệu biên mục
Leader00910nam a2200313 a 4500
001USSHL070126341
003VRT
00520071015080800.0
008071015s2007    vm o          000 0 vie d
020##$c39500.00 VNĐ
039$a200710150808$bntthuy
041##$avie
0821#$a306.4 $214 ed.
084##$aU113(1) $bV115H$2BBK
1001#$aLê, Đình Phụng
24510$aVăn hóa Champa ở Thừa Thiên - Huế = $bThe culture of Champa in Thua Thien - Hue / $cLê Đình Phụng, Nguyễn Xuân Hoa
260##$aH. : $bVăn hóa thông tin, $c2007
300##$a251 tr. ; $c21 cm.
504##$aTài liệu tham khảo (tr. 249-250)
541##$aMua
650$aVăn hóa Việt Nam $xChampa $zThừa Thiên Huế
653##$aVăn hóa Champa
653$aVăn hóa Việt Nam
7001#$aNguyễn, Xuân Hoa
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=363750
950| La Thi Thanh Phung_dulieu, 12/3/2010 11:06:30 AM
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)