Dữ liệu biên mục
Leader00672nam a2200277 4500
001vtls000043459
003VRT
00520070518185900.0
008041025s2006    vm|                 vie||
020##$c35000.00 VND
039$a200705181859$bVLOAD
041##$avie
084##$aV6(1)7-46$bB100P$2BBK
1001#$aPhùng, Quán
2450#$aBa phút sự thật : $bký /$cPhùng Quán
260##$aTp. Hồ Chí Minh :$bVăn nghệ,$c2006
300##$a278 tr. ;$c21 cm.
541##$cMua
653##$aKý
653##$aVăn học Việt Nam
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=289013
900 True
911 Admin
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)