Dữ liệu biên mục
Leader00790nam a2200301 4500
001vtls000041627
003VRT
00520070628083300.0
008041025s2006    vm|                 vie||
020##$c28500.00 VND
039$a200706280833$bhtxuan$c200706261019$dhtxuan
041##$avie
082##$a925.597
084##$aU33(1)đ$bNH556N$2BBK
24510$aNhững nhà giáo tiêu biểu trong lịch sử /$cNguyễn Xuân biên soạn.
260##$aThanh Hóa :$bNxb. Thanh Hóa,$c2006.
300##$a247 tr. ;$c19 cm.
541##$cMua
653##$aNhà giáo
653##$aViệt Nam
7001#$aNguyễn, Xuân$eBiên soạn
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=248389
900 False
911 Duong Thi Phuong Chi
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)