Dữ liệu biên mục
Leader00678nam a2200277 4500
001vtls000039944
003VRT
00520070518182100.0
008041025s2005    vm|                 vie||
020##$c47000.00 VND
039$a200705181821$bVLOAD
041##$avie
084##$aP3(1)72,01 $bTH550V $2BBK
1001#$aLê, Duẩn
24510$aThư vào Nam / $cLê Duẩn
260##$aH. : $bQuân đội nhân dân, $c2005
300##$a438 tr. ; $c21 cm.
541##$cMua
653##$aKháng chiến chống Mỹ
653##$aLịch sử Việt Nam
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=292383
900 True
911 ltyen
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)