Dữ liệu biên mục
Lê, Ngọc Canh
        Văn hóa dân gian Việt Nam - những thành tố = Components of Vietnam folklore / Lê Ngọc Canh. - H. : Văn hóa thông tin, 1999. - 665 tr. ; 21 cm.        
        
1. Âm nhạc.2. Ẩm thực.3. Dân gian.4. Diễn xướng.5. Kiến trúc.6. Lễ hội.7. Múa.8. Điêu khắc.9. Sân khấu.10. Trò chơi.11. Văn học.12. Văn hóa.
I. Nhan đề

   :U111.15

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)