Dữ liệu biên mục
Vương, Chí Bình
        Các đế vương với phật giáo / Vương Chí Bình; Đào Nam Thắng (Dịch giả); Lê Đức Niệm (Hiệu đính). - H. : Văn hóa thông tin, 2002. - 427 tr. ; 19 cm.        
        
1. Phật giáo.2. Tôn giáo.
I. Đào, Nam Thắng Dịch giả. II. Lê, Đức Niệm Hiệu đính.

   :X211:X35

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)