Dữ liệu biên mục
Đặng, Văn Lung
        Phong tục tập quán các dân tộc Việt Nam / Đặng Văn Lung, Nguyễn Sông Thao, Hoàng Văn Trụ. - H. : Văn hóa dân tộc, 1999. - 1092 tr. ; 24 cm.        
        
1. Dân tộc học.2. Phong tục tập quán.3. Việt Nam.
I. Hoàng, Văn Trụ, Tác giả. II. Nguyễn, Sông Thao Tác giả.

   :P52(1=A/Z)-4

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)