Dữ liệu biên mục
        Khái yếu lịch sử văn học Trung Quốc. T.1 / Bùi Hữu Hồng dịch. - H. : Thế giới, 2000. - 532 tr. ; 21 cm.        
        
1. Lịch sử văn học.2. Nghiên cứu văn học.3. Trung Quốc.
I. Bùi, Hữu Hồng, dịch.

   :V5(5T4)-3

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)