Dữ liệu biên mục
Phùng, Quý Nhâm
        Thẩm định văn học / Phùng Quý Nhâm . Vol. 2. - TP.HCM. : Văn nghệ, 1991. - 152 tr. ; 19 cm.        
1. Nghiên cứu văn học.2. Thơ.3. Văn xuôi.4. Việt Nam.
I. , .

   :V5(2)-33

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)