Dữ liệu biên mục
        Dân ca Mèo (Lào Cai) / Doãn Thanh sưu tầm. - H. : Văn học, 1967. - 378 tr. ; 19 cm.        
1. Dân ca.2. Văn học dân gian -- Việt Nam.3. Dân tộc Mèo.
I. Doãn, Thanh, sưu tầm.

   :V3(1=ME)-63

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)