Dữ liệu biên mục
Lê, Trung Vũ, chủ biên
        Lễ hội cổ truyền = Traditional folk Festivals of the Viet people of North Vietnam / Lê Trung Vũ chủ biên ; Phan Đăng Nhật ... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1992. - 367 tr. ; 19 cm.
        ĐTTS: Viện khoa học xã hội Việt Nam. Viện Văn hóa dân gian
        
1. Lễ hội dân gian -- Việt Nam.2. Dân tộc học.3. Lễ hội.4. Lịch sử văn hóa.5. Miền Bắc.6. Truyền thống văn hóa.7. Văn hóa dân gian.8. Việt Nam.
I. Phan, Đăng Nhật. II. Ngô, Đức Thịnh. III. Nguyễn, Xuân Kính. IV. Lê, Văn Kỳ. V. Nhan đề

Nhan đề làm rõ (phân định): Traditional folk Festivals of the Viet people of North Vietnam

   :P52(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)