Dữ liệu biên mục
Phạm, Việt Tuyền
        Văn học Miền Nam thời Nam Bắc phân tranh (các thế kỷ XVI-XVIII) / Phạm Việt Tuyền. - S. : Khai Trí, 1965. - 233 tr. ; 21 cm.        
1. Lịch sử văn học.2. Thế kỷ 16.3. Thế kỷ 17.4. Thế kỷ 18.5. Việt Nam.
I. , .

   :V5(2)5-3

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)