Dữ liệu biên mục
Hương Nguyễn
        Tâm lý học trong nháy mắt. T.3, Tâm lý học nhận thức / Hương Nguyễn ... [và những người khác] tác giả ; Dương Hằng hiệu đính. - Hà Nội : Dân Trí, 2017. - 293 tr.
        Nội dung: Chương I: Giới thiệu -- Chương II: Khoa học thần kinh - nhận thức -- Chương III: Sự chú ý -- Chương IV: Tri giác -- Chương V: Trí nhớ -- Chương VI: Hình tượng -- Chương VII: Ngôn ngữ -- Chương VIII: Giải quyết vấn đề -- Chương IX: Lý luận và quyết định -- Chương X: Cảm xúc -- Chương XI: Những điều lý thú

        
1. Tâm lý học -- Nhận thức.2. Cảm xúc.3. Tri giác.4. Trí nhớ.5. Tư duy.
I. Dương, Hằng, hiệu đính. II. Hương Nguyễn, Chủ biên. III. Đức Phạm. IV. Hương Hà. V. Na Lê. VI. Michelle, Low. VII. Nhan đề

   :Y935

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)