Dữ liệu biên mục
Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam
        Văn học Bến Tre. T.1, Văn học dân gian Bến Tre / Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam. - Tái bản lần thứ nhất. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2008. - 477 tr.
        ĐTTS ghi: Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

        Nội dung: Phần thứ nhất: Tiểu luận -- Phần thứ hai: Sưu tầm (Chương I: Truyện cổ; Chương II: Truyện cười truyện trạng; Chương III: Ca dao; Chương IV: Dân ca; Chương V: Vè; Chương VI: Phương ngôn, tục ngữ, câu đố)

        
        
1. Văn học dân gian -- Việt Nam -- Bến Tre.2. Truyện kể dân gian -- Việt Nam -- Bến Tre.
I. Nguyễn, Phương Thảo, tiểu luận, sưu tầm, sưu tập và biên soạn. II. Hoàng, Thị Bạch Liên, sưu tầm, sưu tập và biên soạn. III. Nhan đề

   :V3(1)-6

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)