Dữ liệu biên mục
        Phan Bội Châu về một số vấn đề văn hóa - xã hội - chính trị / Chương Thâu sưu tầm. - Huế : Thuận Hóa, 2000. - 310 tr.
        Nội dung: Vấn đề giáo dục ở ta công dụng và giá trị của văn chương -- Vấn đề phụ nữ -- Lời hỏi các bạn thanh niên -- Cao đẳng Quốc dân -- Chủng diệt dự ngôn -- Xã hội chủ nghĩa

        
        
1. Phan, Bội Châu, -- 1867-1940 -- Tiểu sử.2. Nhân vật -- Việt Nam. -- btđcđtvkhth.3. Nhà chính trị.4. Tác phẩm văn học.5. Văn chính luận.6. Văn hóa.7. Văn xuôi.8. Xã hội.
I. Chương Thâu sưu tầm.

   :P3(1)5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)