Dữ liệu biên mục
        Một số vấn đề khảo cổ học ở miền Nam Việt Nam. T.4 = some archaeological achievements in southern Vietnam / Bùi Chí Hoàng... [và những người khác] tác giả. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2011. - 523 tr.
        ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ

        Tóm tắt: Sách có 3 phần - Phần I: "Khảo cổ học tiền sử"; Phần II: "Khảo cổ học sơ sử"; Phần III: "Khảo cổ học lịch sử"

        
        
1. Archaeology -- Vietnam.2. Khảo cổ học -- Việt Nam.3. Xưởng chế tác đá.4. Hàng Ông Đại.5. Di tích khảo cổ.6. Cù Lao Rùa.7. Mỹ Lộc.8. Dốc Chùa.9. Phú Chánh.10. Gò Ô Chùa.11. Văn hóa Óc Eo.12. Tháp Bình Lâm.13. Tháp Dương Long.14. Bãi Tiên.15. Đình Vĩnh Phước.
I. Bùi, Chí Hoàng, tác giả. II. Lê, Xuân Diệm, tác giả. III. Nguyển, Khánh Trung Kiên, tác giả. IV. Lê, Hoàng Phong, tác giả. V. Nguyễn, Khải Quỳnh, tác giả. VI. Nguyễn, Quốc Mạnh, tác giả. VII. Trần, Đoàn Minh Hoàng, tác giả. VIII. Đặng, Ngọc Kinh, tác giả. IX. Vương, Thu Hồng, tác giả. X. Nguyễn, Thị Hoài Hương, tác giả. XI. Keiichi,Tokusawa, tác giả. XII. Hirano, Yuko, tác giả. XIII. Đào, Linh Côn, tác giả. XIV. Nguyễn, Quốc Mạnh, tác giả. XV. Bùi, Phát Diệm, tác giả. XVI. Nguyễn, Thị Hà, tác giả. XVII. Phạm, Quang Sơn, tác giả. XVIII. Hoàng, Anh Tuấn, tác giả. XIX. Diệp, Minh Cường, tác giả. XX. Trần, Hạnh Minh Phương, tác giả.

Nhan đề song song: Some archaeological achievements in southern Vietnam

   :P4(1N)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)