Dữ liệu biên mục
Trần, Văn Quang, Thượng tá, chủ biên
        Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi và bài học / Trần Văn Quang chủ biên ; Lê Bằng ... [và những người khác]. - Xuất bản lần thứ ba. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 319 tr.
        ĐTTTS ghi: Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị
        
        
1. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975.2. Lịch sử Việt Nam -- 1954-1975.3. Việt Nam -- Lịch sử -- 1954-1975.4. Kháng chiến chống Mỹ, 1954-1975.
I. Lê, Bằng, Đại tá, TS. II. Hoàng, Dũng, Đại tá. III. Trần, Hạnh, Đại tá. IV. Nguyễn, Duy Hiền, Đại tá. V. Đỗ, Thọ Hồng, Đại tá. VI. Lê, Khanh, Thiếu tướng. VII. Đống, Ngạc. VIII. Ngô, Vi Thiện, Đại tá, TS. IX. Nhan đề

   :P3(1)7

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)