Dữ liệu biên mục
        Những dấu vết văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam/ Thích Minh Trí dịch. - Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2012. - 212 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Văn hóa -- Việt Nam.2. Văn hóa Ấn Độ.3. Văn hóa.
I. Thích, Minh Trí, dịch.

   :U113(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)