Dữ liệu biên mục
        Cẩm nang nghiệp vụ quản trị tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Hải Sản, Hoàng Anh biên soạn. - Hà Nội : Thống kê, 2008. - 678 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Doanh nghiệp -- Quản trị.2. Quản trị tài chính .
I. Nguyễn, Hải Sản, biên soạn. II. Hoàng Anh, biên soạn.

   :Q29

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)