Dữ liệu biên mục
Lê, Thành Tâm
        Cẩm nang hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch & thư xin việc / Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Phương Anh. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004. - 151 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Résumés (Employment).2. Job hunting.3. Lý lịch (Việc làm).
I. Lê, Ngọc Phương Anh. II. Nhan đề

Nhan đề ngoài bìa: Cách viết & các mẫu CV xin việc thực tế nhất
Nhan đề ngoài bìa: 118 most practial & effective CV-Resumés application letters for job hunters
Nhan đề ngoài bìa: The most practial resumes & introduction letters for job hunters

   :Q524

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)