Dữ liệu biên mục
        Nhà ở của người Chăm Ninh Thuận truyền thống và biến đổi / Lê Duy Đại chủ biên ; Phạm Văn Dương, Vũ Hồng Thuận, Phạm Minh Phúc. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2011. - 262 tr. : ảnh ; 21cm.
        ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Bảo tàng dân tộc học Việt Nam
        
        
1. Nhà ở -- Thiết kế và xây dựng -- Việt Nam -- Ninh Thuận .2. Nhà ở -- Khía cạnh xã hội -- Việt Nam -- Ninh Thuận .3. Nhà ở -- Người Chăm -- Việt Nam -- Ninh Thuận.4. Người Chăm.5. Nhà ở.6. Văn hóa Chăm.
I. Phạm, Văn Dương. II. Vũ, Hồng Thuận. III. Phạm, Minh Phúc. IV. Lê, Duy Đại, chủ biên.

   :P52(1=CH)-4

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)