Dữ liệu biên mục
Obermeyer, Thomas
        Thiết kế kiến trúc nhà ở và nhà thương mại = Architectural drafting residential and commercial / Thomas Obermeyer ; Trương Ngọc Diệp ... [và những người khác] biên dịch ; Võ Đình Diệp hiệu đính. - Hà Nội : Xây dựng, 1996. - 556 tr.        
1. Kiến trúc -- Thiết kế và kế hoạch.2. Nhà -- Thiết kế và xây dựng.3. Thiết kế kiến trúc.
I. Trương, Ngọc Diệp, KS., biên dịch. II. Tống, Phước Hằng, KS., biên dịch. III. Trần, Thế San, KS., biên dịch. IV. Mạnh Hùng, biên dịch. V. Võ, Đình Diệp, KTS., hiệu đính. VI. Nhan đề

Nhan đề song song: Architectural drafting residential and commercial

   :K28

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)