Dữ liệu biên mục
        Di chuyển con người để cung cấp dịch vụ : sách tham khảo / Hoàng Yến ... [và những người khác] dịch ; Công Sơn hiệu đính. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2004. - 359 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Dịch vụ lao động.2. Thị trường lao động.3. Labor market.
I. Hoàng Yến, dịch. II. Công Sơn, dịch. III. Kiều Oanh, dịch. IV. Thạc Phương, dịch. V. Công Sơn, hiệu đính.

   :O55.473

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)